Nawigacja

Rekrutacja 2020/2021

REKRUTACJA PSM II st.

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im.  prof. Tadeusza Wrońskiego w Tomaszowie Mazowieckim
ogłasza nabór do klasy pierwszej Szkoły Muzycznej II stopnia

Specjalności instrumentalne

sześcioletni cykl kształcenia, dla kandydatów w wieku od 10 do 23 lat, którzy ukończyli SM I stopnia lub posiadają umiejętności odpowiadające SM I stopnia.
Nauka gry w specjalizacjach: fortepian, skrzypce, altówka, wiolonczela, akordeon, gitara, klarnet, flet.

 1. Kandydaci ubiegający o przyjęcie do szkoły składają w sekretariacie szkoły:
  • wniosek
  • zaświadczenie lekarskie
  • zdjęcie o rozmiarach 3,5 x 4,5.
 2. Zaświadczenie lekarskie powinno zawierać informację o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia
  w szkole muzyczne. 
  Zaświadczenie wystawia:
  • lekarz podstawowej opieki zdrowotnej - instrumenty strunowe, klawiszowe, akordeon, perkusja;
  • lekarz pulmunologii - instrumenty dęte
 3. Egzamin wstępny w specjalnościach instrumentalistyka obejmuje:
  - egzamin praktyczny z przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych 
  - egzamin z kształcenia słuchu i ogólnej wiedzy muzycznej
  ( w zakresie objętym podstawą programową kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego, określoną
  w przepisach wydanych na podstawie art. 46a ust.2 ustawy, dla szkoły muzycznej I stopnia - egzamin pisemny, oraz inne egzaminy z przedmiotów teorii muzyki do klas wyższych niż pierwsza (w zakresie objętym podstawą programową kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego SM II st. w zakresie etapu-klasy do której uczeń się ubiega).

Kontakt

 • Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im.prof.Tadeusza Wrońskiego
  Zapiecek 8
  97-200 Tomaszów Mazowiecki
  NIP 773 16 33 284
 • +48 447244210
  +48 504 851 189

BIP

Strona BIP

Zakup fortepianu Yamaha C5X dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego