Nawigacja

Rekrutacja 2021/2022

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. prof. Tadeusza Wrońskiego w Tomaszowie Mazowieckim
ogłasza nabór do klasy pierwszej Szkoły Muzycznej I stopnia

Szkoła Muzyczna I stopnia - to szkoła wchodząca w skład Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia.
Organem prowadzącym szkołę jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY:

do Szkoły Muzycznej I stopnia - do 25 maja br.

do Szkoły Muzycznej II stopnia - do 1 czerwca br.

drogą elektroniczną na adres psm-sekretariat@wp.pl lub pocztą

można także złożyć osobiście w sekretariacie szkoły

Więcej informacji pod nr telefonu  +48 504 85 11 89

 

PLIKI DO POBRANIA:

Kwestionariusz do Szkoły Muzycznej I stopnia

Kwestionariusz do Szkoły Muzycznej II stopnia

Kwestionariusz do Ogniska Muzycznego

 

WRAZ Z FORMULARZEM ZGŁOSZENIOWYM NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE O BRAKU PRZECIWSKAZAŃ ZDROWOTNYCH DO PODJĘCIA KSZTAŁCENIA W DANEJ SPECJALNOŚCI

 

W PSM II stopnia uczniowie mogą ubiegać sie o przyjęcie do klas: fortepianu, skrzypiec, altówki, wiolonczeli, gitary, akordeonu, fletu, gitary i klarnetu.

 

Naukę w PSM I stopnia podejmują uczniowie w dwóch grupach wiekowych:

w cyklu sześcioletnim - po ukończeniu 7 roku życia (lub 6 lat w przypadku, o którym mowa w art. 36 ust. 1 i 2 ustawy Prawo oświatowe), oraz nie więcej niż 10 lat

ucząc się gry na fortepianie, skrzypcach,  altówce, wiolonczeli, gitarze, akordeonie, flecie, klarnecie.

Lekcja przedmiotu głównego - instrumentu trwa 30 minut 2 razy w tygodniu. Inne zajęcia to: rytmika i kształcenie słuchu - 3 godz. lekcyjne.

w cyklu czteroletnim - po ukończeniu 8 roku życia, nie więcej niż 16 lat

ucząc się gry na  altówce, wiolonczeli, gitarze, akordeonie, flecie, klarnecie.

Lekcja przedmiotu głównego - instrumentu trwa 45 minut 2 razy w tygodniu. Inne zajęcia w pierwszej klasie to kształcenie słuchu - 2 godz. lekcyjne.

 

O formie przeprowadzenia badania predyspozycji i uzdolnień muzycznych poinfomujemy, gdy otrzymamy odpowiednie zalecenia. 

BADANIE PREDYSPOZYCJI I UZDOLNIEŃ MUZYCZNYCH

W PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I ST.

 

 1. PREZENTACJA PIOSENKI:

  • Pamięć melodii i rytmu.

  • Pamięć tekstu.

  • Intonacja

   Elementy te są oceniane na podstawie zaśpiewanej dowolnej znanej dziecku piosenki.

    

 2. SŁUCH:

  • Powtarzanie głosem dźwięku zagranego na fortepianie lub zaśpiewanego.

  • Powtarzanie motywów melodyczno-rytmicznych –po uprzednim zagraniu na fortepianie lub zaśpiewaniu.

  • Porównywanie melodii (taka sama, inna).

  • Rozpoznanie ilości dźwięków (1, 2, dużo) zagranych jednocześnie

  • Porównywanie akordów (taki sam, inny).

    

 3. POCZUCIE RYTMU:

  • Powtarzanie rytmów – po uprzednim wyklaskaniu lub wystukaniu.

 

BIP

Strona BIP

Zakup fortepianu Yamaha C5X dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego