Nawigacja

O szkole

Historia szkoły

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Tomaszowie Mazowieckim rozpoczęła swą działalność w 1965 r jako Szkoła Muzyczna I stopnia. Był to wynik dużego zainteresowania  i  zapotrzebowania   społeczeństwa    tomaszowskiego   w   kształceniu w kierunku muzycznym dzieci i młodzieży. Szkoła wyłoniła się z Ogniska Muzycznego, które trwało już 5 lat, a którego założycielką była p. Izabela Gałecka-Bojkowska. Głównym inicjatorem utworzenia szkoły I stopnia była p. Maria Zakrzewska, jej dyrektor przez 19 lat od chwili powstania.

W 1981 r została powołana Szkoła Muzyczna II stopnia jako filia szkoły piotrkowskiej. Po oddaniu do użytku nowego budynku dydaktycznego, przy którego wznoszeniu ogromne zasługi położył drugi dyrektor szkoły p. Jan Makowski, Szkoła II stopnia uzyskała autonomię i od 1989 r stała się samodzielną placówką dydaktyczną. Od tego czasu istnieje jako Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia. Jest ona pierwszą i do tej pory jedyną szkołą artystyczną w naszym mieście.

Szkoła pełni w środowisku ważną rolę placówki kulturalnej, do której rodzice chętnie posyłają swoje dzieci. Cieszy się wielką popularnością a jej wyrazem jest duża ilość kandydatów, którzy co roku ubiegają się o przyjęcie. Dobra opinia i prestiż szkoły jest w dużej mierze zasługą p.Tytusa Dziedzica, który w latach 1989 – 2000 pełnił funkcję dyrektora szkoły, starając się o pozyskanie wykwalifikowanych nauczycieli i troszcząc się o dobry poziom nauczania a takze obecnej dyrektor p.Grażyny Węgrzyńskiej, która pełni funkcję od 2000 r.

Po ukończeniu szkoły I stopnia prawie wszyscy uczniowie z dobrymi i bardzo dobrymi ocenami chcą kontynuować naukę w szkole II stopnia. Absolwenci PSM II stopnia, którzy wybierają studia muzyczne, chcą studiować w Łodzi, Krakowie, bądź Warszawie i najczęściej dostają się na teorię muzyki, fortepian, muzykologię i gitarę.

BIP

Strona BIP

Zakup fortepianu Yamaha C5X dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego