Nawigacja

O szkole

Działalność dydaktyczno - kulturalna

T

Działalność dydaktyczno-kulturalna w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Tadeusza Wrońskiego  

 

         Szkoła liczy 198 uczniów, w PSM I stopnia 156, w PSM II stopnia 42. Pracuje w niej 29 nauczycieli.

         Szkoła prowadzi kształcenie na wydziale instrumentalnym w specjalnosciach : fortepian, skrzypce, wiolonczela, gitara, flet, klarnet, akordeon i saksofon.

         Najlepsi uczniowie PSM I stopnia kontynuują naukę w PSM II stopnia. Przyjmujemy także absolwentów PSM I stopnia w Opocznie.

         Niektórzy absolwenci PSM II stopnia kształcą się na Akademiach Muzycznych (Łódź, Warszawa, Poznań Kraków, Bydgoszcz) na kierunkach : teoria muzyki, fortepian, gitara, kompozycja, reżyseria dźwieku. Wielu absolwentów wybrało kierunek muzykologia na UJ w Krakowie.

         Siedzibę szkoły stanowią dwa połaczone ze sobą budynki. Warunki lokalowe do prowadzenia zajęć dydaktycznych są bardzo dobre, gdyż jeden z budynków został wybudowany w 1989 r z wyraźnym przeznaczeniem na sale lekcyjne.

 

         W szkole został opracowany system przesłuchań, dzięki któremu możliwe jest monitorowanie bieżących osiągnięć uczniów a także pracy nauczycieli. System ten daje możliwość kilkakrotnego w ciągu roku zweryfikowania metod pracy oraz realizacji wewnątrzszkolnego systemu oceniania. Oprócz przesłuchań półrocznych przeprowadzane są przesłuchania wewnątrzsemestralne, różne dla poszczególnych instrumentów i klas : techniczne z etiud i gam, czytania a vista i samodzielnego przygotowania utworu a także przesłuchania z miniatur, z tzw. utworów dowolnych, utworów jednego kompozytora lub utworów jednego stylu. Plany przesłuchań analizowane sa z punktu widzenia realizacji podstaw programowych. Roczne plany przesłuchań wraz z programami stanowią element szkolnego zestawu programów nauczania.

         W roku szkolnym 2005/2006 odbyły się następujące przesłuchania obejmujące wszystkie instrumenty:

- przesłuchania półroczne, przesłuchania techniczne z etiud i gam, z czytania a vista i samodzielnego przygotowania utworu

- a także przesłuchania w formie konkursu:

na najlepsze wykonanie utworu Witolda Lutosławskiego oraz na wykonanie utworu kompozytowa barokowego (poza J.S.Bachem) dla uczniów fortepianu, na wykonamie utworów Henryka Wieniawskiego i na wykonanie utworów dla uczniów skrzypiec, na wykonanie miniatury dla uczniów instrumentów dętych, na wykonanie utworu dowolnego dla uczniów akordeonu.

W roku szkolnym 2006/2007 oprócz obowiązkowych dla wszystkich instrumentów przesłuchań półrocznych i przesłuchań technicznych odbyły się:

przesłuchanie w formie konkusru na wykonanie jednej obowiązkowej etiudy dla uczniów fortepianu, konkurs na wykonanie utworu kantylenowego oraz konkurs na wykonanie utworów Fritza Kreislera dla uczniów skrzypiec.

Odbył się także Szkolny Konkurs Wiedzy o Życiu i Twórczości Ludwika van Beethovena, zorganizowany przez nauczycieli audycji i historii muzyki.

         Szkolne przesłuchania oraz konkursy są analizowane z punktu widzenia przygotowania i zaangażowania uczniów. Stanowią punkt wyjścia do planowania i organizowania pracy dydaktycznej na nastepny rok szkolny.

 

         Konkursy szkolne są związane z wewnątrzszkolnym systemem oceniania i stanowią nierozerwalną część szkolnego planu przesłuchań. W szkole odbywaja się także konkursy regionalne i ogólnopolskie, dzięki którym mozliwe jest dokonywanie kofrontacji z innymi szkołami. W ostatnich dwóch latach odbyły się następujące konkursy o zasięgu pozaszkolnym :

w roku szkolnym 2005/2006 - I Ogólnopolski Konkurs na Skrzypce Solo im. Tadeusz Wrońskiego, II Międzyszkolny Konkurs na Wykonanie Utworów Mirosława Drozdżowskiego, V Regionalny Konkurs Duetów Fortepian na 4 Ręce

         w roku 2006/2007 - I Ogólnopolski Konkurs Gitarowy na Wykonanie Utworu Kompozytora Polskiego, Regionalne Przesłuchania Uczniów Szkół I stopnia klas skrzypiec i altówki.

         Konkursy o zasięgu pozaszkolnym to owoc starań pedagogów w kilku ostatnich latach. Zawsze uważano bowiem, że przeszkodą w realizacji takich przedsięwzięć jest brak szkolnej sali koncertowej. Okazało się, że można było przeskoczyc tę niedogodność i choć rzeczywiście podczas przesłuchań konkursowych bywa dość ciasno, to jednak udaje sie je dość sprawnie zorganizować.

 

         Działalność koncertowa to jeden z najlepiej rozwijających się w ostatnich latach obszar działalności szkoły. Szkoła organizuje różnego rodzaju koncerty. Są to wpisane na stałe do kalendarza imprez tzw. sobotnie szkolne koncerty uczniów, odbywajace się w każdą pierwszą sobotę miesiąca, koncerty doroczne dla mieszkańców miasta, na których prezentowane sa osiagnięcia uczniów oraz liczne okolicznościowe koncerty, odbywające się w szkole ale też i poza nią.

         W roku szkolnym 2005/2006 odbyły się następujace koncerty:

- 9 koncertów sobotnich

- 6 koncertów w Muzeum Regionalnym

- 2 koncerty w sali kinowej "Włókniarz"

- koncert charytatywny w Łodzi

- po jednym koncercie w Kościele Ewangelickim, w SP w Poswiętnym, w SP w Smardzewicach, w SP nr 8 w Tomaszowie, w galerii "Arkady" oraz na miejskim Koncercie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

         W roku szkolnym 2006/2007 :

- 9 koncertów sobotnich

- 2 koncerty - w Muzeum i w galerii "Arkady" dla Stowarzyszenia Amatorów Plastyków z okazji jubileuszu 25-lecia istnienia

- koncert w Domu Kultury "Przyjaźń" z okazji Dnia Seniora

- 2 koncerty doroczne w Kościele Ewangelickim

- koncert "przedświąteczny" w Muzeum

- Koncert Kolęd na otwarcie i poświęcenie budynku Policji w Tomaszowie

doroczny koncert w Sali Obrad Urzędu Miasta

- koncert nauczycieli w Kościele Ewangelickim z okazji jubileuszu 25-lecia kapłaństwa księdza pastora

- 5 koncertów dla przedszkoli.

         Koncerty doroczne organizujemy w sali Muzeum Regionalnego, w sali kina "Włókniarz lub w Sali Obrad Rady Miasta. Organizujemy je pod koniec roku szkolnego i prezentujemy na nich osiągnięcia naszych uczniów. Biorą w nich udział uczniowie, którzy zdobyli sukcesy na konkursach. Staramy się także, aby wystąpiła szkolna orkiestra, chór, zespół wokalny PSM II stopnia oraz zespoły kameralne i grupy rytmiki. Pragnieniem naszym jest, bowiem zaprezentowanie szerszej publiczności efektów naszej działalności dydaktycznej. Na koncerty te zapraszamy władze miasta, wszystkich rodziców, byłych pracowników oraz przyjaciół szkoły - dyrektorów i pracowników placówek kultury w mieście a także tomaszowską młodzież.

Organizacja koncertów dorocznych w mieście spowodowana jest brakiem sali koncertowej w szkole. Okazuje się jednak, że taka ich lokalizacja sprzyja popularyzacji muzyki w mieście. Jest także przyczyną popularności naszych uczniów wśród rówieśników.

        

 

 

 

        

o jest Twój tekst, możesz go zmienić w każdej chwili.

Kontakt

  • Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im.prof.Tadeusza Wrońskiego
    Zapiecek 8
    97-200 Tomaszów Mazowiecki
    NIP 773 16 33 284
  • +48 447244210
    +48 504 851 189

BIP

Strona BIP

Zakup fortepianu Yamaha C5X dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego